Osnovni trening za djelatnike žurnih službi

Cilj utvrđivanja standarda osnovnog treninga za djelatnike žurnih službi u zbrinjavanju hitnih stanja je osiguranje standardizacije provođenja postupaka s ciljem podizanja kvalitete skrbi i sigurnosti životno ugroženih osoba na cijelom području Republike Hrvatske.

 Standardi treninga su očekivane kompetencije koje bi djelatnici žurnih službi trebali steći uspješnim završetkom nacionalnog treninga za djelatnike žurnih službi u zbrinjavanju hitnih stanja.

Trening za djelatnike žurnih službi omogućuje polaznicima primjenu standardiziranih postupaka koji se odnose na pristup, procjenu i zbrinjavanje ozlijeđenih/oboljelih osoba, te drugih akutnih i hitnih stanja.

PLAN I PROGRAM TRENINGA ZA DJELATNIKE ŽURNIH SLUŽBI

Redni broj Naziv tematske cjeline Vrijeme
     
1. Poznavanje opreme 60 min.
     
2. Osnove anatomije i fiziologije ljudskog organizma 45 min.
     
3. Oživljavanje odraslih  
3.1 Osnovne mjere održavanja života kod odraslih uz upotrebu AVD uređaja 120 min.
3,2 Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod odraslih 60 min.
3.3 Bočni položaj, transportni položaji 60 min.
     
4. Oživljavanje djece  
4.1 Osnovne mjere održavanja života kod djece 120 min
4.2 Opstrukcija dišnog puta stranim tijelom kod djece 60 min.
     
5. Trauma  
5.1  Pregled ozlijeđene osobe 120 min.
5.2 Skidanje zaštitne kacige 90 min.
5.3 Imobilizacija kralježnice i zdjelice 180 min.
5.4  Ostala sredstva za imobilizaciju 60 min.
5.5 Rane i zaustavljanje krvarenja 60 min.
     
  UKUPNO: 23 sata

Trajanje edukacijskih vježbi: 23 školskih sati*

* 1 sat = 1 školski sat (45 min.)

Po završetku treninga polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

Pin It on Pinterest

Share This