Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije pokriva 3622 km2 i obuhvaća: Karlovac, Ogulin, Duga Resu, Slunj, Vojnić i Ozalj i 142 000 stanovnika.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije  ima ugovoreno:

20 timova T1

10 timova T2

 

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu pod nazivom Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, sa sjedištem u Karlovcu, Dr. Vladka Mačeka 48.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi mjere hitne medicinske pomoći i osigurava prijevoz oboljelih, stradalih i ozlijeđenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i pruža medicinsku pomoć za vrijeme prijevoza.

Predmet poslovanja/djelatnosti:

 • Provođenje mjera hitne medicine na području jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Osiguravanje suradnje u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave
 • Organiziranje i osiguravanje popunjavanja mreže timova na području jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Osiguravanje provedbe utvrdenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika
 • Provodenje standarda hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Osiguravanje provedbe standarda kvalitete rada te predlaganje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti
 • Sudjelovanje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodenje stručnih i znanstvenih istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Provodenje aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine
 • Prikupljanje podataka i vodenje registara iz područja hitne medicine za jedinicu područne (regionalne) samouprave, te njihovo prosljedivanje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu
 • Planiranje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju stanovnistva iz područja hitne medicine na svom području
 • Suradivanje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti
 • Planiranje i sudjelovanje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Obavljanje i drugih poslova iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pin It on Pinterest

Share This