Problematika organizacije hitne medicinske pomoći, kao i ustroj reguliran je zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03), te Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći u Republici Hrvatskoj objavljenim u »Narodne novine«, br. 146/03.

Kako do sada nije postojao jedinstveni sustav na teritoriju Karlovačke županije ukazala se potreba za uvođenjem cjelovitog sustava koji će omogućiti jednostavno upravljanje .Da bi se postigla prihvatljiva razina kvalitete usluge hitne medicinske pomoći na teritoriju Karlovačke županije, neophodno je bilo provesti potrebnu modernizaciju postojeće informatičke i komunikacijske opreme te stvoriti pretpostavke za povezivanje svih ispostava s glavnim centrom u Karlovcu kako bi se omogućio nesmetan tijek podataka.

Uvođenjem integriranog informacijskog sustava omogućilo je korisnicima usluga brži i dostupniji pristup Hitnoj medicinskoj službi (sada 4+2) te povezivanje s ambulantama obiteljske medicine za prijenos podataka i naloga za intervencije.

Dispečerima je omogućen uvid u stanje na terenu (raspored vozila) i odabir najbližeg vozila za intervenciju, lociranje mjesta nesreće i upućivanje vozila na mjesto intervencije. Sustav omogućava pohranu svih podataka o pozivatelju u jedinstvenu bazu podataka na osnovu koje se kasnije izrađuju izvještaji i vrše analize podataka.

Integrirani informacijski dispečerski sustav upravlja timovima koji provode hitne intervencije. Komunikacijska infrastruktura osigurava nesmetano prihvaćanje poziva kao i međusobnu komunikaciju djelatnika službe. Prijavno-dojavna jedinica opremljena je s dvije telefonske linije 194. Komunikacija između vozila hitne medicinske službe i prijavno-dojavne jedinice provodi se putem radio (TETRA) i GSM veza.  Svi razgovori u prijavno-dojavnoj jedinici se snimaju na medij.  Sustav omogućuje nesmetano praćenje kretanja vozila od polaznih točaka do dolaska na mjesto intervencije.

Pin It on Pinterest

Share This