Edukacijski centar

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

provodi edukaciju građanstva, liječnika, medicinskih sestara i tehničara, vozača koji rade u timovima za hitne medicinske intervencije, stažista svih profila, učenika te žurnih službi s kojima Zavod usko surađuje...

NUDIMO:

  • Vještine 98%
  • Iskustvo 96%
  • Znanje 98%

Rad u malim grupama

Edukacijski centar

Edukacijski centar Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije opremljen je modernim sredstvima za prezentacije i edukaciju te provodi edukaciju  građanstva, liječnika, medicinskih sestara i tehničara, vozača koji rade u timovima za hitne medicinske intervencije, stažista svih profila, učenika te žurnih  službi s kojim Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije usko surađuje. To su Javna vatrogasna postrojba, Prometna postaja MUP-a, Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni križ grada Karlovca. Edukacijski centar opremljen je   modelima za uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka, naprednih i  osnovnih postupaka održavanja života. Edukaciju provode licencirani nacionalni instruktori.

Gdje se nalazimo?

logo1

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Edukacijski centar

adresa edukacijskog centra: Dr.Vladka Mačeka 48, 1 kat

Pin It on Pinterest

Share This