Edukacijske vježbe za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe

Edukacijski program za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obuhvaća edukacijske vježbe za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za doktore medicine izvanbolničke hitne medicinske službe koje doktorima medicine omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.

Doktori medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe obvezni su obnoviti stečena znanja i vještine prije isteka roka od tri godine od datuma izdavanja potvrdnice koju izdaje Hrvatski zavod za hitnu medicinu nakon uspješno završenog edukacijskog programa.

PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKIH VJEŽBI ZA DOKTORE MEDICINE I MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE

Redni broj Naziv tematske cjeline Vrijeme
     
01. Trauma  
     
1.1 Trauma pregled 90 min.
1.2 Skidanje zaštitne kacige 30 min.
1.3 Imobilizacija kralježnice i zdjelice 90 min.
1.4 Ostala sredstva za imobilizaciju 45 min.
1.5 Zaustavljanje krvarenja 15 min.
1.6 Scenariji zbrinjavanja ozlijeđene osobe 285 min.
     
2. Održavanje života odraslih osoba  
     
2.1 ABCDE pregled 60 min.
2.2 Osnovne mjere održavanja života odraslih i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom 60 min.
2.3 Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija 105 min.
2.4  Defibrilator i sigurna defibrilacija 75 min.
2.5 Transportni ventilator 75 min.
2.6 Scenariji naprednih mjera održavanja života 165 min.
     
3. Održavanje života djece  
     
3.1 Osnovne mjere održavanja života djece i opstrukcija dišnog puta stranim tijelom 60 min.
3.2 Održavanje prohodnosti dišnog puta i ventilacija 30 min.
     
4. Porod 60 min.
     
  UKUPNO: 28 sati

 

Trajanje edukacijskih vježbi: 28 školskih sati*

* 1 sat = 1 školski sat (45 min.)

Na završetku edukacijskih vježbi za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe i edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe polaznik pristupa pismenoj i praktičnoj provjeri znanja.

Pin It on Pinterest

Share This