Centar za edukaciju opremljen je modernim sredstvima za prezentaciju kao i modelima za uvježbavanje hitnih postupaka.

Godine 2002. počinju se uređivati novi prostori na sadašnjoj adresi Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, V. Mačeka 48, na Dubovcu.

Služba hitne medicinske pomoći zbrinjava 74 000 stanovnika grada i prigradskih naselja. Prema HZZO-u ima ugovorenih 7 timova s liječnikom, pet timova sanitetskog prijevoza i pet djelatnika u prijavno dojavnoj jedinici.

Provodi se kontinuirana edukacija liječnika, medicinskih tehničara, vozača, stažista svih profila, učenika te službi s kojim usko surađujemo: Javna vatrogasna postrojba, Prometna postaja MUP-a, Gorska služba spašavanja, Crveni križ grada Karlovca.

Pin It on Pinterest

Share This