Poziv na predavanje: Ozljede kod osoba starije životne dobi

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 15.12.2016 , u 14 h u Centru za edukaciju  ZZHM  Karlovačke  županije,  Dr. V. Mačeka  48   I  kat. TEMA :   OZLJEDE KOD OSOBA STARIJE  ŽIVOTNE  DOBI PREDAVAČ: bacc.med.tehn  MARIO POPOVAČKI Predavanje se boduje prema...

Kolegij Hitna medicina – sestrinski pristup

U tjednu od 07.- 11.studenog 2016.godine izvedena je nastava na stručnom studiju Sestrinstva pri Veleučilištu u Karlovcu. Nastava je održana na kolegiju Hitna medicina – sestrinski pristup u trajanju od 30 (trideset) sati. Teoretski dio nastave održan je u predavaoni...

EDUKACIJSKI CENTAR

Program tečajeva, interna edukacija, edukacija za medicinsko osoblje, građanstvo, posebni moduli edukacije...

Za detaljnije informacije o programima edukacije, kontaktirajte nas!

Saznajte više...