Poziv na predavanje: Ozljede kod osoba starije životne dobi

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 15.12.2016 , u 14 h u Centru za edukaciju  ZZHM  Karlovačke  županije,  Dr. V. Mačeka  48   I  kat. TEMA :   OZLJEDE KOD OSOBA STARIJE  ŽIVOTNE  DOBI PREDAVAČ: bacc.med.tehn  MARIO POPOVAČKI Predavanje se boduje prema...

Kolegij Hitna medicina – sestrinski pristup

U tjednu od 07.- 11.studenog 2016.godine izvedena je nastava na stručnom studiju Sestrinstva pri Veleučilištu u Karlovcu. Nastava je održana na kolegiju Hitna medicina – sestrinski pristup u trajanju od 30 (trideset) sati. Teoretski dio nastave održan je u predavaoni...

Hitna stanja u dječjoj dobi

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u suradnji sa Patronažnom službom Doma zdravlja Karlovac organiziralo je predavanje na temu "Hitna stanja u dječjoj dobi". Predavanje je bilo namijenjeno članicama Grupe za potporu dojenju koje se svaki mjesec okupljaju u...

EDUKACIJSKI CENTAR

Program tečajeva, interna edukacija, edukacija za medicinsko osoblje, građanstvo, posebni moduli edukacije...

Za detaljnije informacije o programima edukacije, kontaktirajte nas!

Saznajte više...

Pin It on Pinterest